„Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach”

01.08.2022
Inwestycje i infrastrukturaFundusze zewnętrzne

Od ponad 2 m-cy prowadzone są roboty budowlane przy inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych w Ropczycach” realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakres rzeczowy inwestycji to m.in.:
1) Budowa budynku magazynowego (do magazynowania soli technicznej do utrzymania dróg).
Parametry budynku:
- budynek wolnostojący parterowy niepodpiwniczony,
- powierzchnia zabudowy – 360 m2,
- powierzchnia użytkowa – 343 m2,
- kubatura – 2 098 m3.
2) Budowa miejsca składowania materiałów sypkich.
Parametry obiektu:
- obiekt w formie boksów otwartych z zadaszeniem, mogący pomieścić do 1500 m3 materiałów sypkich,
- powierzchnia całkowita – 369 m2,
- powierzchnia użytkowa – 346 m2,
- kubatura – 1 476 m3.
3) Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego.
Parametry budynku po przebudowie:
- powierzchnia zabudowy – 398 m2,
- powierzchnia użytkowa – 367 m2,
- kubatura – 1 859 m3.
4) Budowa instalacji kanalizacji deszczowej.
5) Rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu.
6) Budowa nowego oświetlenia terenu.
7) Wykonanie nowych nawierzchni: 2 350 m2 (w tym: posadzka w obiekcie, miejsca składowania materiałów sypkich, dojścia, dojazdy, place manewrowe).
Wykonawcą robót jest firma JB Development Sp. z o.o. z siedzibą: ul. B. Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków.
Całkowita wartość inwestycji to: 2 492 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 212 716,06 zł.