OŚWIADCZENIE STAROSTY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

05.10.2022

Oświadczenie

Oświadczam, że dziś, tj. 5 października br., sprawując funkcję Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Ropczycach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę funkcjonariuszy publicznych.

Przedmiotowe zawiadomienie dotyczy listu rozpowszechnianego przy użyciu środków masowego komunikowania, za pomocą pisemnych informacji sporządzanych i rozpowszechnianych w miejscach publicznych oraz kierowanych w formie anonimowych listów do instytucji publicznych.

Złożenie powyższego zawiadomienia ma na celu nie tylko ochronę interesów i dobrego imienia poszczególnych osób wskazanych w liście, ale przede wszystkim ochronę całej instytucji Starostwa Powiatowego w Ropczycach przed sprawcami przestępstw.

 

                                                                                                                                                                                                                                                STAROSTA POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                  WITOLD DARŁAK

Najnowsze aktualności