Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”

04.07.2024
InformacjeFundusze zewnętrzne

21 czerwca 2024 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Ropczycko–Sędziszowskim zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.05 „Przyjazna Przestrzeń Społeczna” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko–Sędziszowski.
Wsparciem zostanie objętych 11 zawodów zidentyfikowanych jako zgodne z potrzebami rynku pracy, w tym: 2 kierunki w branżach kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, tj.:

- Technik mechanik
- Technik elektryk
- Technik usług fryzjerskich

w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim

- Technik mechanik – operator obrabiarek sterowanych numerycznie
- Technik mechatronik
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie
- Technik pojazdów samochodowych
- Mechanik pojazdów samochodowych

w Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach

- Technik informatyk
- Technik mechanizacji i agrotroniki
- Technik żywienia i usług gastronomicznych

w Zespole Szkół Agro–Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach.

Zakres rzeczowy projektu to m.in.:
1. Remont i modernizacja 22 pomieszczeń dydaktycznych w dwóch placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół Agro–Technicznych w Ropczycach oraz w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. o łącznej pow. użytkowej 688,40 m2.
2. Dostawa wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla 17 pracowni w trzech placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół w Ropczycach, w Zespole Szkół Agro–Technicznych w Ropczycach oraz Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. Zakłada się zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego o łącznej ilości ponad 8 tyś. szt./lic./kpl, w tym m.in. doposażenie pracowni mechanicznej, elektrycznej, fryzjerskiej w ZST Sędziszów Młp., pracowni informatyki, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, gastronomicznej w ZSA-T Ropczyce, pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, pracowni CNC, mechaniki pojazdów samochodowych, mechatroniki w ZS Ropczyce.
3. Wsparcie przyszkolnej infrastruktury sportowej (doposażenie siłowni przy sali gimnastycznej ZS w Ropczycach w m.in.: hantle zestawy, gryfy olimpijskie, ławki do ćwiczeń, zestawy Kettli, zestawy uchwytów (sznur, uchwyt, krótki prosty, skośny), maszyna modlitewnik ze stosem, Butterfly, orbitreki, schody elektromagnetyczne, bieżnie, platforma /pomost do podnoszenia ciężarów, itp.
4. Zakup wyposażenia w zakresie zwiększenia dostępności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W projekcie przewidziano również zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM. Istotą nauczania przedmiotów wg modelu STEAM jest to, aby nauczyciele stosujący tę metodę nauczania zostali dobrze przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia i materiały, a zajęcia w miarę możliwości powinny być elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia. Kreatywność, eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów są kluczowe w tworzeniu interesujących i owocnych zajęć STEAM.
Całkowita wartość projektu to kwota: 4 393 588,28 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE: 3 398 488,07 zł.
Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie odpowiedniego standardu powiatowej infrastruktury edukacyjnej dla poprawy jakości kształcenia, wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz poprawy dostępu do edukacji. Unowocześnienie   pracowni i tym samym podsienie atrakcyjności kształcenia w wyżej wymienionych placówkach pozwoli utrzymać wysoki poziom zainteresowania ofertą edukacyjną.

 

Najnowsze aktualności

InformacjeLecznictwo i opieka zdrowotna

Nowy ginekolog w Poradni Ginekologicznej w Przychodni w Sędziszowie Młp.

18 lipca 2024

Alerty i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

16 lipca 2024

InformacjeInwestycje i infrastruktura

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

12 lipca 2024