Ponad 5 mln złotych dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na inwestycje w szkołach ponadpodstawowych

11.06.2024
Oświata i Kultura


Powiat Ropczycko – Sędziszowski otrzymał ponad 5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację w latach 2024-2025 dwóch projektów inwestycyjnych w 5 szkołach ponadpodstawowych dla których jest organem prowadzącym.

  1. Projekt pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, złożony w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, działanie FEPK.05.01 Edukacja.

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół kształcenia zawodowego.

Wsparciem zostanie objętych 11 zawodów zidentyfikowanych jako zgodne z potrzebami rynku pracy, w tym: 2 kierunki w branżach kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, tj.:

      - Technik mechanik

            - Technik elektryk

- Technik usług fryzjerskich

w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim

- Technik mechanik – operator obrabiarek sterowanych numerycznie

- Technik mechatronik

- Technik robót wykończeniowych w budownictwie

- Technik pojazdów samochodowych

- Mechanik pojazdów samochodowych

w Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach

- Technik informatyk

- Technik mechanizacji i agrotroniki

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach.

Zakres rzeczowy projektu to:

1. Modernizacja 22 pomieszczeń dydaktycznych w dwóch placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach oraz w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. o łącznej pow. użytkowej 688,40 m2.

2. Dostawa wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla 17 pracowni w trzech placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół w Ropczycach, w Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach oraz Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. Zakłada się zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego o łącznej ilości: 8 399 szt./lic./kpl, w tym m.in. doposażenie pracowni mechanicznej, elektrycznej, fryzjerskiej w ZST Sędziszów Młp., pracowni informatyki, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, gastronomicznej w ZSA-T Ropczyce, pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, pracowni CNC, mechaniki pojazdów samochodowych, mechatroniki w ZS Ropczyce.

3. Wsparcie przyszkolnej infrastruktury sportowej (doposażenie siłowni przy sali gimnastycznej ZS w Ropczycach za kwotę ponad 200 tyś. zł. tj. hantle zestawy, gryfy olimpijskie, ławki do ćwiczeń, zestawy Kettli, zestawy uchwytów (sznur, uchwyt, krótki prosty, skośny), maszyna modlitewnik ze stosem, Butterfly,  orbitreki, schody elektromagnetyczne, bieżnie, platforma / pomost do podnoszenia ciężarów, itp.).

W projekcie przewidziano również zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM.

Cechą charakterystyczną dla każdej nowo organizowanej pracowni STEAM będzie:

1/ Projektowanie i twórcze podejście: zajęcia skupią się na projekcie i twórczym rozwiązaniu problemu. Uczniowie będą zachęcani do formułowania własnych pytań i projektowania rozwiązań, a nie tylko otrzymywania gotowych odpowiedzi.

2/ Kolaboracja i współpraca: w modelu STEAM dużą rolę odegra praca zespołowa i współpraca. Uczniowie będą zachęcani do dzielenia się pomysłami, współpracy w grupach i wymiany wiedzy i umiejętności.

3/ Nauka przez doświadczenie: Zajęcia STEAM stanowić będą praktyczne doświadczenia i eksperymenty. Uczniowie będą mieć możliwość eksploracji, odkrywania i testowania swoich pomysłów w praktyce.

4/ Integracja technologii: Technologia jest integralną częścią modelu STEAM. Wykorzystuje się ją do programowania, tworzenia projektów wirtualnych, druku 3D czy tworzenia interaktywnych modeli. Technologia wspiera naukę i ekspozycję uczniów na nowoczesne narządzie. Najlepiej będzie to można doświadczyć w pracowniach informatycznych, mechatronicznych czy mechanicznych.

Pracownie mechatroniki czy to mechaniki, w których jednym z głównych narzędzi jest sprzęt informatyczny będą skupiać się na twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez projektowanie, budowanie i programowanie różnych systemów np. mechatronicznych.

Założeniem takiego modelu nauczania jest, aby uczniowie tworzyli własne projekty, budowali prototypy, aby mogli zobaczyć jak działają ich pomysły w praktyce. Model STEAM nie tylko łączy nauki ścisłe, ale również sztukę, która jest narzędziem do ekspresji i interpretacji stworzonych projektów.

Istotą nauczania przedmiotów wg modelu STEAM jest to, aby nauczyciele stosujący tę metodę nauczania zostali dobrze przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia i materiały, a zajęcia w miarę możliwości powinny być elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia. Kreatywność, eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów są kluczowe w tworzeniu interesujących i owocnych zajęć STEAM.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 393 588,28 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE w kwocie 3 398 488,07 zł.

  1. Projekt pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, złożony w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, działanie FEPK.05.01 Edukacja.

Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury jak również jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne, wyposażenie i oprogramowanie w celu unowocześnienia bazy kształcenia ogólnego w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Zakres rzeczowy projektu obejmie m.in.:

1. W Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach: modernizację sali gimnastycznej, modernizację pracowni informatyki, fizyki, i geografii oraz zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla tych pracowni.

2. W Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.: modernizację sali gimnastycznej, modernizację zaplecza pracowni chemii, zaplecza pracowni biologii oraz modernizację pracowni informatyki i robotyki, a także zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla tych pracowni.

W ramach projektu planowane są także wydatki w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK), w tym m.in. komputery stacjonarne, monitory, laptopy, oprogramowanie, drukarki 3D, tablety graficzne, roboty, Gogle, drony, aparaty fotograficzne, Photon, monitory interaktywne, zestawy edukacyjne, itp.

Infrastruktura powstała w wyniku modernizacji pracowni informatyki, fizyki, geografii w LO w Ropczycach oraz pracowni chemii, biologii, informatyki i robotyki w LO w Sędziszowie Młp. służyć będzie do nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Małopolskim powstaną pracownie:

  1. Pracownia informatyki i robotyki – STEAM
  2. Pracownia chemiczna – STEAM
  3. Pracownia biologiczna – STEAM

Sprzęt do pracowni chemii i biologii ma służyć do pracy metodą warsztatową, projektową, w formie eksperymentów chemicznych (do tego służą m.in. odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny, fartuchy, sprzęt do analizy instrumentalnej itd.), obserwacji biologicznych (np. mikroskopy, sprzęt do mikroskopowania, modele anatomiczne).

W Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Ropczycach powstaną pracownie:

  1. Pracownia fizyki – STEAM
  2. Pracownia geografii – STEAM
  3. Pracownia informatyki – STEAM

Planowane jest utworzenie 6 pracowni STEAM (w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach powstaną pracownie: fizyki, geografii, informatyki, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim powstaną pracownie: informatyki i robotyki, chemiczna i biologiczna).

Przedmiotowe pracownie ze względu na swoją specyfikę są dedykowane pod konkretny przedmiot/zakres nauczania np. pracownia chemiczna do nauki chemii, itp.

Założeniem utworzenia pracowni STEAM jest to aby skupić się na  zwiększeniu zainteresowania naukami, technologią, inżynierią, sztuką, matematyką.

Uczniowie będą mieli możliwość eksperymentowania i odkrywania w praktyce.

W ramach projektu inwestuje się w nowoczesne technologie, takie jak: 3D printing, robotyka czy programowanie.

Kreowana będzie interdyscyplinarność - zachęcanie do łączenia różnych dziedzin nauki i sztuki.

W ramach projektu zorganizowane będzie inspirujące środowisko, które będzie miejscem gdzie uczniowie poczują się swobodnie i kreatywnie.

Każda pracownia będzie zaopatrzona będzie również w odpowiednie sprzęty i materiały do eksperymentowania, programowania czy projektowania.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 259 177,73 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE w kwocie 1 666 961,17 zł.