Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał:

12.10.2023