RAPORT O STANIE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO ZA 2023 R.

06.06.2024
Informacje
Zgodnie z art. 30a ust. 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, II piętro, pok. 329.
Godziny pracy urzędu:
poniedziałki: 8:00 – 16:00;
wtorki - piątki: 7:30 – 15:30,
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do 25 czerwca 2024 r.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głoś w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.