Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”

10.07.2024
Oświata i KulturaFundusze zewnętrzne

27 czerwca 2024 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Ropczycko–Sędziszowskim zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.05 „Przyjazna Przestrzeń Społeczna” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury jak również jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne, wyposażenie i oprogramowanie w celu unowocześnienia bazy kształcenia ogólnego w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Zakres rzeczowy projektu obejmie m.in.:
1. W Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach: modernizację sali gimnastycznej, modernizację pracowni informatyki, fizyki i geografii oraz zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla tych pracowni.
2. W Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.: modernizację sali gimnastycznej, modernizację zaplecza pracowni chemii, zaplecza pracowni biologii oraz modernizację pracowni informatyki i robotyki, a także zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla tych pracowni.

W ramach projektu planowane są także wydatki w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK), w tym m.in. komputery stacjonarne, monitory, laptopy, oprogramowanie, drukarki 3D, tablety graficzne, roboty, Gogle, drony, aparaty fotograficzne, Photon, monitory interaktywne, zestawy edukacyjne, itp.
Infrastruktura powstała w wyniku modernizacji pracowni informatyki, fizyki, geografii w LO w Ropczycach oraz pracowni chemii, biologii, informatyki i robotyki w LO w Sędziszowie Młp. służyć będzie do nauczania przedmiotów zgodnie z modelem STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Małopolskim powstaną pracownie:
1.    Pracownia informatyki i robotyki – STEAM
2.    Pracownia chemiczna – STEAM
3.    Pracownia biologiczna – STEAM
Sprzęt do pracowni chemii i biologii będzie służył do pracy metodą warsztatową, projektową, w formie eksperymentów chemicznych (do tego służą m.in. odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny, fartuchy, sprzęt do analizy instrumentalnej itd.), obserwacji biologicznych (np. mikroskopy, sprzęt do mikroskopowania, modele anatomiczne).

W Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Ropczycach powstaną pracownie:
1.    Pracownia fizyki – STEAM
2.    Pracownia geografii – STEAM
3.    Pracownia informatyki – STEAM

Planowane jest utworzenie 6 pracowni STEAM (w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach powstaną pracownie: fizyki, geografii, informatyki, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim powstaną pracownie: informatyki i robotyki, chemiczna i biologiczna).
Przedmiotowe pracownie ze względu na swoją specyfikę są dedykowane pod konkretny przedmiot/zakres nauczania np. pracownia chemiczna do nauki chemii, itd.

Założeniem utworzenia pracowni STEAM jest to aby skupić się na  zwiększeniu zainteresowania naukami, technologią, inżynierią, sztuką, matematyką.
Uczniowie będą mieli możliwość eksperymentowania i odkrywania w praktyce.
W ramach projektu inwestuje się w nowoczesne technologie, takie jak: 3D printing, robotyka czy programowanie.
Każda pracownia będzie zaopatrzona będzie również w odpowiednie sprzęty i materiały do eksperymentowania, programowania czy projektowania.

Całkowita wartość projektu to kwota: 2 259 177,73 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE: 1 666 961,17 zł. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

 

Najnowsze aktualności

InformacjeLecznictwo i opieka zdrowotna

Nowy ginekolog w Poradni Ginekologicznej w Przychodni w Sędziszowie Młp.

18 lipca 2024

Alerty i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

16 lipca 2024

InformacjeInwestycje i infrastruktura

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

12 lipca 2024