ĆWICZENIA STRAŻAKÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RUDZIE – 2022

4 sierpnia 2022 roku, godz. 7:42

2 sierpnia 2022 roku przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

Poprzez dokonanie ćwiczebnego telefonicznego zgłoszenia na numer alarmowy 998 pożaru w części budynku DPS rozpoczęto procedurę przewidzianą w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z zarządzeniem przez osobę uprawnioną częściowej ewakuacji mieszkańców i pracowników administracyjno – biurowych. Ewakuację podjęto na parterowej części skrzydła budynku od strony północnej ok. 18 os. Ewakuacja przebiegała zarówno o własnych siłach osób ewakuowanych, jak też przy pomocy personelu DPS do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji ludzi.

Po przyjeździe pojazdów ratowniczych Państwowa Straż Pożarna w Ropczycach wraz z pracownikami DPS w Rudzie przeprowadziła ewakuację zgodnie z procedurą ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Ponadto w dniach 2 – 4 sierpnia 2022 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach zapoznawali się z zagrożeniami pożarowymi oraz warunkami ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

Źródło zdjęć: DPS Ruda

Nadchodzące wydarzenia