Lokalna Sieć Wsparcia Międzysektorowego – kolejne spotkanie

16 marca 2023 roku, godz. 10:44

15 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji i podmiotów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, tym razem działających w obszarze edukacji, kultury, pomocy rodzinie. Wśród uczestników znaleźli się m.in. dyrektorzy jednostek gminnych obsługujących szkoły i przedszkola, dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych oraz instytucji kultury, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze wspierania rodzin, edukacji, kultury.  Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Bączkowski – Członek Zarządu Powiatu, a następnie Pani Sylwia Borowska z Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych przybliżyła wszystkim zebranym temat budowania lokalnej sieci wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin, w tym zasady współpracy i przystępowania do tej sieci,  a także planowane formy promocji i upowszechniania informacji o usługach świadczeniach na rzecz wsparcia rodzin. Przekazała również podstawowe informacje o planowanych działania i formach wsparcia dla placówek oświatowych w ramach funduszy europejskich planowanych na lata 2021-2027. W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Rolek , Patrycja Barnak i Beata Błąd - koordynatorki badań z Instytucji Koordynującej, którą jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach, przedstawiły dotychczasowe działania podejmowane w ramach projektu, związane z udzielaniem wsparcia konkretnym rodzinom. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Agnieszka Nazimek odniosła się do tematyki oceny funkcjonalnej i potrzeby szkoleń nauczycieli w tym zakresie, z kolei Pani Elżbieta Gwizdak z SOSW poinformowała zebranych o działaniach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.  Stworzenie i koordynacja modelu wsparcia międzysektorowego to jedno z głównych działań prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski w ramach zadania realizowanego w wspólnie z Uniwersytetem Śląskim pod nazwą „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, a tym samym za  zainteresowanie tematyką budowania lokalnego partnerstwa w zakresie kompleksowego i skoordynowanego wsparcia na rzecz rodzin mieszkających na terenie powiatu.

„Zadanie „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki”

Nadchodzące wydarzenia

niedziela,
14 kwietnia 2024 r.

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski