Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

11 listopada 2023 roku, godz. 13:18

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

W uroczystościach na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych, zakładów pracy, stowarzyszeń, a także mieszkańcy. Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek, Starosta Powiatu Pan Witold Darłak, Członkowie Zarządu Powiatu: Pan Andrzej Bączkowski oraz Sławomir Bezara.

Uroczystości miały miejsce w Ropczycach, Sędziszowie Młp., a także gminach Wielopole, Iwierzyce oraz Ostrowie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniach upamiętniających odzyskanie Niepodległości przez Polskę, a także udekorowali flagami państwowymi zakłady pracy, instytucje oraz domy.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

Źródła zdjęć: TV SędziszówGminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, Urząd Gminy w Iwierzycach