Uroczyste otwarcie ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

8 listopada 2023 roku, godz. 12:46

W dniu 8 listopada 2023 r. w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach miało miejsce otwarcie ekopracowni przyrodniczej, która powstała przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

W uroczystym otwarciu i symbolicznym „przecięciu wstęgi” wzięli udział: Pan Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu, Pan Mariusz Pilch – dyrektor Zespołu Szkół, Pani Sylwia Borowska – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Ekopracownia wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt informatyczny, dzięki czemu uczniowie uzyskali dobre warunki do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Planowane są w niej również różnego rodzaju konkursy, warsztaty, projekty dla szerszej grupy odbiorców.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski na realizację zadania „Ekopracownia przyrodnicza w Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach (powiat: ropczycko-sędziszowski)” otrzymał dotację w kwocie 49 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane do 15 października 2023 r. Ostateczna kwota wykorzystanej dotacji to 42 152,40 zł.