Uroczystości Odpustowe w DPS w Rudzie

20 czerwca 2024 roku, godz. 10:50

W dniu 19 czerwca 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie odbyły się uroczystości związane z odpustem ku czci św. Brata Alberta. Postać Patrona kaplicy DPS-u w Rudzie jest nierozerwalnie związana z postawami poświęcenia i ofiarności ubogim oraz chorym. Święty Albert prowadząc przytułki dla bezdomnych, kwestując dla biednych całe swoje życie poświęcił pomocy potrzebującym.    

W kaplicy Domu Pomocy Społecznej pw. św. Brata Alberta, mieszkańcy, pracownicy oraz licznie zgromadzeni goście mieli możliwość uczestniczenia w uroczystej mszy świętej. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Białogłowski.

Pani Dyrektor Agnieszka Drelich wyraziła słowa uznania dla wysiłku i pracy pracowników DPS-u w Rudzie. Złożyła także podziękowania licznie przybyłym gościom, władzom powiatowym, gminnym, sąsiadom i przyjaciołom Domu. Padło wiele życzliwych słów, gratulacji i podziękowań.

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentował Starosta Powiatu Piotr Kapusta, Wicestarosta Jacek Róg, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Flis, a także Członek Zarządu Powiatu Andrzej Bączkowski.