Uroczysty odbiór chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1351R Grunwaldzkiej w m. Sędziszów Małopolski

2 grudnia 2022 roku, godz. 10:00

W dn. 02.12.2022 r. dokonano uroczystego odbioru kolejnej inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, tym razem na terenie Gminy Sędziszów Małopolski pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1351R Grunwaldzkiej w m. Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej”.

Nowo wybudowany odcinek chodnika ​(o szerokości 1,5 m) i ścieżki rowerowej (przy jezdni o szerokości 1,7 m) o długości 210 m stanowi kontynuację chodnika i ścieżki już istniejących w kierunku ulicy powiatowej Nr 1351R Witosa.

Podczas odbioru inwestycji, Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentował Witold Darłak - Starosta Powiatu, Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu oraz Członek Zarządu Powiatu - Andrzej Bączkowski. Gminę Sędziszów Małopolski reprezentował Burmistrz - Bogusław Kmieć.  

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 263 306,10 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Firma Daniel Czuchra F.P.H.U. BRUKPOL z siedzibą w Dąbrówce Wisłockiej, a wartość zadania została wyceniona na 526 612,20 zł brutto.

Informacja z Wydziału Dróg Powiatowych

 

Nadchodzące wydarzenia

niedziela,
14 kwietnia 2024 r.

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski