" Wszystkie śmieci są nasze" to przesłanie tegorocznej edycji Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2022, która odbyła się na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 16 września 2022 br.

20 września 2022 roku, godz. 9:54

Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania np. z lasów, parków, zarośli, łąk, okolic rzek, jezior, plaż. Cała historia akcji Sprzątania Świata sięga roku 1989, a inicjatywa przywędrowała z Australii. Pomysł organizacji takiego przedsięwzięcia w naszym kraju został umiejętnie wdrożony, za sprawą Miry Stanisławskiej - Meysztowicz – założycielki Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce „sprzątamy świat” od 1994 roku. Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.

Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2020" na terenie Powiatu była organizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Z budżetu Starostwa zakupiono 7 500 szt. worków i 5600 szt. rękawic ochronnych za kwotę około 6 tys. zł. Zostały one przekazane do gmin, szkół oraz innych organizacji zaangażowanych w akcję. Powiatowym koordynatorem przedsięwzięcia był Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Od 1999 roku pracownicy naszego Starostwa czynnie uczestniczą w/w akcji. W tym roku wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach i policjantami z Komendy Powiatowej w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim, przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Polskiego Związku Łowieckiego a także strażnikami Państwowej Straży Rybackiej oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, sprzątano okolice lasów i zbiorników wodnych w Czarnej Sędziszowskiej i Kamionce. W całej akcji wzięło udział ponad 90 osób.

Starosta Powiatu Witold Darłak dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, a także za duże zaangażowanie i wsparcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska w naszym powiecie.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii, że „Wszystkie śmieci są nasze”, zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej planety promując przesłanie, aby nie śmiecić oraz segregować odpady.

Nadchodzące wydarzenia

niedziela,
09 października 2022 r.

PCEK zaprasza na FOTO EVENT - "Zanim znikną"

czwartek,
13 października 2022 r.

13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

piątek,
14 października 2022 r.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

poniedziałek,
17 października 2022 r.

Kobieta idealna - spektakl