Spotkania przedstawicieli zespołów specjalistycznych dla rodzin objętych projektem

W marcu i kwietniu br. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyły się spotkania przedstawicieli instytucji, pomiotów i organizacji pozarządowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy tworzyć będą specjalistyczne zespoły wsparcia dla dzieci i rodzin objętych „Projektem innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej”.  Wzięły w nich udział przede wszystkim podmioty uczestniczące w tworzonej przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski Lokalnej Sieci Wsparcia Międzysektorowego na rzecz dzieci, uczniów i rodzin. Koordynatorki odpowiedzialne za realizację działań projektowych, we współpracy z w/w podmiotami, przygotowują indywidualne plany wsparcia dla każdej z rodzin, obejmujące zintegrowane, kompleksowe działania z wykorzystaniem lokalnych zasobów.  Na każdym ze spotkań pedagodzy ze szkół, przedstawiciele instytucji zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, czy też organizacji pozarządowych zastanawiali się nad dostępnymi formami wsparcia i proponowali zakres usług, które ich instytucje/organizacje mogą realizować na rzecz konkretnych dzieci i ich rodzin. W spotkaniu z pedagogami szkolnymi uczestniczyła również Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, która udzielała uczestniczkom wskazówek i porad dotyczących pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami oraz trudnościami rozwojowymi, a także planowała wsparcie dzieci i uczniów objętych projektem w ramach działań prowadzonych przez Poradnię. Spotkania były również okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, ale także dyskusji nad pojawiającymi się trudnościami i problemami przy realizacji działań pomocowych.