listopada 2023 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski,  zawarł porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadania pt." Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W/w. zadanie polegać będzie na przeszkoleniu i przygotowaniu nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych pt. "Wektory życia" wśród uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych. W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do budowania stabilnych relacji, udanego życia rodzinnego i osobistego poczucia szczęścia.