Rekrutacja

                                                                              

15 maja 2023 roku od godz. 8.00 rozpocznie się rejestracja kandydatów i wybór preferencji w naborze do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy ósmoklasistów do elektronicznej rejestracji swojej kandydatury w systemie VULCAN. www.podkarpacie.edu.com.pl/kandydat
Proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 15 maja br. do 16 czerwca br.
Ta forma rekrutacji umożliwia wszystkim kandydatom bieżące śledzenie poszczególnych etapów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego od jego rozpoczęcia, aż do całkowitego zakończenia,  dostarcza również szczegółowej informacji o ofercie edukacyjnej placówek w jednym miejscu.
Absolwenci ósmych klas mogą kandydować najwyżej do 3 szkół ponadpodstawowych, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach!
Ponadto zachęcamy kandydatów do odwiedzenia stron internetowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko – Sędziszowski, biorących udział w systemie rekrutacji elektronicznej:


Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach:  https://loropczyce.info/
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim.: https://www.losedziszow.edu.pl/
Zespół Szkół im. ks. Jana Zwierza w Ropczycach: http://www.zsropczyce.edu.pl/
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach: http://www.zsat-ropczyce.pl/
Zespół Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.: https://zstsedziszow.edu.pl/
Jednocześnie informujemy, że nabór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach odbywa się w trybie ciągłym. Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły: http://test.soswrop.ayz.pl/

Linki do harmonogramu rekrutacji

Do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim.