Godziny przyjęć interesantów przez Starostę oraz Wicestarostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:
Starosta Powiatu - Piotr Kapusta
Starosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 12.00
w budynku Starostwa, ul. Konopnickiej 5, pok. 313
Kontakt telefoniczny: tel. 17 22 28 900 - Sekretariat
 
Wicestarosta Powiatu - Jacek Róg
Wicestarosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w czwartki od godz. 10.00 do godz. 14.00
w budynku Starostwa, ul. Konopnickiej 5, pok. 315
Kontakt telefoniczny: tel. 17 22 28 900 - Sekretariat