Ostrów

Wójt Gminy Ostrów: Grzegorz Ożóg

Dane adresowe:

Urząd Gminy Ostrów
39-103 Ostrów 225
tel. 17 74 51 160
fax. 17 74 51 160
strona internetowa: http://www.ostrow.gmina.pl
e-mail: info@ostrow.gmina.pl
          ug@ostrow.gmina.pl

Informacje o gminie:

Dzieje gminy Ostrów związane są z historią Ropczyc. W 1498 r. utworzono w Ropczycach tentuę królewską, czyli kompleks dóbr dzierżawnych, obejmujących miasto i okoliczne wsie. Wówczas istniał już Ostrów, założony zapewne w XIV w. Południowa część gminy leży w Pradolinie Podkarpackiej, część północno-zachodnia w Dolinie Dolnej Wisłoki, zaś pozostała część należy do Płaskowyżu Kolbuszowskiego.W gminie jest wiele miejsc pełnych uroku, a okolice wsi Kamionka od lat należą do ulubionych terenów rekreacji mieszkańców regionu podkarpackiego i nie tylko. Zlokalizowano tu kompleks ośrodków wypoczynkowych, pole namiotowe, przystań z wypożyczalnią kajaków i sprzętu wodnego oraz sieć gastronomiczną. W północnej części gminy, znajdującej się w Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, ochronie podlega wiele rzadkich drzew i przedstawicieli fauny. Walory naturalne sprawiły, że w gminie powstają gospodarstwa agroturystyczne. Turyści poza przyrodą podziwiać mogą cenne obiekty zabytkowe - dwory, kościoły, kapliczki. Jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych zakątków powiatu. Cała jej północna część pokryta jest lasami. Interesująca dla turystów jest też wieś Blizna, znana z lokalizacji niemieckiego poligonu doświadczalnego, gdzie prowadzono próby z pociskami rakietowymi V1 i V2. W ostatnich latach na terenie gminy powstały drobne, prywatne firmy usługowe, handlowe i produkcyjne. Dzięki dobrej infrastrukturze technicznej gmina jest atrakcyjnym terenem budowlanym. Na chętnych czekają uzbrojone działki, zarówno stanowiące własność gminy, jak też prywatne, przeznaczone pod zabudowę indywidualną, usługi czy przetwórstwo.W gminie Ostrów prowadzone są działania związane z przygotowaniem projektu pn. „Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy”, w ramach którego zakłada się stworzenie instalacji mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów zmieszanych, instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych, stację demontażu budowlanego, modernizację istniejących instalacji i systemów selektywnej zbiórki odpadów, składowisko odpadów, zakład przetwórstwa zużytych opon, stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, instalację do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.