Sędziszów Małopolski

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego: Bogusław Kmieć 

Dane adresowe:

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. Rynek 1
tel. 17 22 16 001, 17 74 53 612
strona internetowa: http://www.sedziszow-mlp.pl
e-mail: um@sedziszow-mlp.pl

Informacje o gminie:
Początki dziejów Sędziszowa Młp. sięgają XIII i XIV w. Po raz pierwszy wymienia miejscowość spis parafii biskupstwa krakowskiego z 1325 r. Prawa miejskie Sędziszów Młp. uzyskał w 1483 r. i był początkowo własnością Odrowążów a następnie m.in. Kostków, Ligęzów, Zasławskich, Lubomirskich, Stadnickich, Tarnowskich i Potockich. Ci ostatni położyli największe zasługi dla jego rozwoju. Gmina Sędziszów Młp. położona jest w województwie podkarpackim, w środkowo -  zachodniej jego części, w powiecie ropczycko - sędziszowskim, 25 km na zachód od Rzeszowa - stolicy województwa, na pograniczu dwóch wielkich jednostek fizyczno - geograficznych Polski Południowej, tj. Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Strzyżowskiego, ma wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Okolice Sędziszowa Młp. zachwycają swym pięknem, występują tu liczne wąwozy, kotliny jary, pokryte bogatą roślinnością, a szczytowe partie wzgórz porasta las, głównie jodłowy i bukowy. Gmina Sędziszów Młp. jest największą obszarowo gminą powiatu ropczycko -sędziszowskiego. Położona jest przy międzynarodowej drodze nr 4 i linii kolejowej Kraków -Przemyśl.Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Na jej terenie funkcjonuje ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, produkujących min.: filtry samochodowe i hydrauliczne, meble, akcesoria motoryzacyjne, wyroby cukiernicze i spożywcze. Duży wpływ na rozwój gospodarczy miasta i gminy miały inwestycje infrastrukturalne.Centrum życia kulturalnego miasta i gminy stanowi Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury.
W Sędziszowie Młp. działa jeden z najstarszych na Podkarpaciu klubów sportowych - założony w 1914 r. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Lechia”. W południowej części gminy znajduje się Strzyżowsko - Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu.Aby umocnić pozycję w skali regionu, Sędziszów Młp. przystąpił do Porozumienia Miast Podkarpacia „Podkarpacka Szóstka”. Miasto w ciągu kilkunastu lat zmieniło swój wizerunek, pojawiają się kolejne inwestycje.