Wielopole Skrzyńskie

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie: Marek Tęczar

Dane adresowe:

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
39-110 Wielopole Skrz.
tel. 17 22 14 828
fax. 17 22 14 830
strona internetowa: http://www.wielopole.itl.pl/

e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

Informacje o gminie:
Historia Wielopola Skrz. sięga XI w., czasów króla Bolesława Śmiałego. Przypuszczalnie na Stroszowej Górze powstał we wczesnym średniowieczu gród obronny, a później obok niego rozwinęła się osada.Prawa miejskie wieś otrzymała ok. 1348 r. jako Furstenberg (Książęca Góra) i utraciła po reformie administracyjnej w 1933 r. O awansie do grona miast zadecydowało położenie Wielopola Skrz. na drodze handlowej z Sandomierza przez Ropczyce, doliną Wielopolki, w kierunku przełęczy karpackich na Węgry.Upadek miasta nastąpił w wyniku kolejnych wojen, epidemii, ruchów społecznych (rzeź galicyjska) i pożarów. Do czasów obecnych zachował się kościół p.w. NMP, wzniesiony wkrótce po 1678 r., konsekrowany w 1683 r. Wiele cennych zabytków znajduje się poza Wielopolem Skrz. W Brzezinach zachował się XV w. kościół p.w. św. Mikołaja ze słynną płaskorzeźbą „Opłakiwanie Chrystusa” z początku XVI w. oraz XVII w. organy i polichromia z tego samego okresu. Gmina Wielopole Skrz. położona jest w południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa. Południowo - zachodnia i wschodnia część gminy położona jest na obszarze i w otulinie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy rozciąga się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka.Teren gminy Wielopole Skrz. tworzy urozmaicony krajobrazowo płaskowyż o wysokości 300 - 500 m.n.p.m. o bogatej rzeźbie terenowej - z łagodnymi wzgórzami i licznymi dolinami, skąd wypływają strumyki stanowiące dopływ górnej części dorzecza Wielopolki. Taka rzeźba terenu stanowi doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej lub konnej. Coraz większe znaczenie dla tej gminy odgrywa turystyka i agroturystyka.