Flaga Powiatu

Na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów poziomych w górnym czerwonym majuskuła R żółta pod takąż koroną i rogacina biała w słup, w pasie dolnym błękitnym pięć gwiazd żółtych. Proporcje flagi 5:8  (pas dolny szerokości ¼ płata lub 1/3).
Flaga nawiązuje bezpośrednio do godła i barw herbu powiatu. Pięć żółtych gwiazd na pasie dolnym błękitnym ma symbolizować pięć gmin wchodzących w skład powiatu.