Herb Powiatu

Na tarczy dwudzielnej w słup w polu lewym błękitnym majuskuła R złota pod takąż koroną w polu prawym czerwonym rogacina srebrna w słup u dołu rozdarta w wąs (rogacina- starop. nazwa strzały).
W projekcie odwołano się do herbów dwóch miast Powiatu – Ropczyc i Sędziszowa. Złota majuskuła R nawiązuje bezpośrednio do historycznego godła Ropczyc (złota litera R w polu niebieskim). Miasto kilkakrotnie zmieniało swój herb, także w okresie powojennym. Z obecnego herbu Ropczyc wykorzystano tylko barwę pola tarczy (błękitną). Korona złota umieszczona nad literą R ma przypominać, iż miasto zostało założone przez króla Kazimierza Wielkiego (w 1362r.)
W polu prawym czerwonym rogacina srebrna ma bezpośrednie odniesienie do historycznego herbu drugiego miasta powiatu – Sędziszowa. Miasto zostało założone w 1483r. przez Odrowążów i przyjęło, jako swój znak, godło tego rodu. Herb w tym kształcie widnieje na pieczęciach miejskich od XV wieku. W 1936 r. został zatwierdzony przez MSW RP.