Współpraca z organizacjami pozarządowymi ws. realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej