Powiatowa Administracja Zespolona

1. Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
ul. Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 10 319 Fax. 17 22 10 319
Sekretariat 17 22 10 305
e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
ul. Św. Floriana 1
39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 18 467 fax. 17 22 27 572
e-mail: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 28 940, 17 22 28 939
e-mail: pinb@spropczyce.pl

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. 17 221 83 21
e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl

5. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. 17 22 28 591
e-mail: sekretariat@piw-ropczyce.pl