Powiatowe Jednostki Organizacyjne

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 18 306
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. N. M.Panny 2
39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 18 523 Fax. 17 2227 569
Sekretariat: 17 22 31 660
e-mail: rzro@praca.gov.pl
https://ropczyce.praca.gov.pl/

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.
ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 74 07 119
fax 17 74 07 108

3.Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.
39-100 Ropczyce
ul. Wyszyńskiego 54
Sekretariat.tel. 17 22 18 312
Tel.17 22 18 616 Fax.17 22 18 929
e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl
https://www.zozropczyce.pl/

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
Tel. Fax. 17 22 27 576
e-mail: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
https://www.pcpr-ropczyce.pl/

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Tel.17 22 29 946
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Tel. 17 22 28 968, 17 86 52 536
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
Tel. 17 22 28 957, 17 86 52 542
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Tel. 17 22 12 566, 17 86 52 533
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Tel.17 22 28 913, 22 10 048
Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych
Tel. 17 22 28 924, 86 52 540
Placówka wsparcia dziennego "Nasza Baza" w Ropczycach
Tel. 17 86 52 545

5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz dla Osób Dorosłych Niepełnoprawnych Intelektualnie w Lubzinie
39-102 Lubzina 47
Tel. 17 22 12 123
e-mail: dpslubzina@pro.onet.pl
http://www.lubzina.dps.pl/strona_glowna/745,witamy.html

6. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie
im. Jana Pawła II w Rudzie
39-122 Kamionka, Ruda 102
Tel.17 22 33 151
e-mail: sekretariat@dpsruda.pl
http://www.dpsruda.pl/

7. Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 14
39-100 Ropczyce
Tel.17 22 18 270 Fax.17 22 17 447
e-mail: zsropczyce@pro.onet.pl
http://www.zsropczyce.edu.pl/

8. Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 13
Tel.17 22 18 571 Fax.17 22 18 201
e-mail: rolbit@poczta.onet.pl
http://www.zsat-ropczyce.pl/

9. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
ul.. Mickiewicza 12
Tel. 17 22 28 270 Fax.17 22 17 402
e-mail: lorop2@wp.pl
https://loropczyce.info/

10. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
ul. Fabryczna 5
30-120 Sędziszów Młp.
Tel. 17 22 16 112 Fax.17 22 16 112
e-mail: losedziszow@pro.onet.pl
https://www.losedziszow.edu.pl/

11. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 2
39-120 Sędziszów Młp.
Tel. 17 22 16 174 Fax.17 22 16 424
e-mail: sekretariat@zstsedziszow.edu.pl
https://zstsedziszow.edu.pl/

12. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ropczycach
www.pppropczyce.pl
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
Tel./fax 17 22 18 457
e-mail: pppropczyce@wp.pl
http://poradniapp.spropczyce.pl/

13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach
ul. Wyszyńskiego 14
39-100 Ropczyce
Tel. 17 22 18 382 Fax.17 22 18 382
e-mail: soswropczyce@poczta.onet.pl
http://test.soswrop.ayz.pl/

14. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej 
ul. Mickiewicza 10
39-100 Ropczyce
Tel. 17 72 22 345
e-mail: sekretariat@pcek-ropczyce.pl
https://www.pcek-ropczyce.pl/

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Szpital Powiatowy im. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz dla Osób Dorosłych Niepełnoprawnych Intelektualnie w Lubzinie
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ropczycach
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach
Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej