Wydział Dróg Powiatowych

Druki do pobrania - Wydział Dróg Powiatowych

opis-zezwolen-od-kat-i-ii.docwniosek-wydanie-warunkow-technicznych.docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-kat.-i-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-na-okres-12-miesiecy.docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-kat.-ii-iii-iv-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-na-okres-1-6-12-24-miesiecy.docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-w-pasie-drogowym.doczawiadomienie-o-terminie-wprowadzenia-zmiany-organizacji-ruchu.docxwniosek-na-udzielenie-zgody-wjazdu-na-droge-z-ograniczeniem-tonazu-bedaca-w-zarzadzie-powiatu-ropczycko-sedziszowskiego(1).docxwniosek-o-zatwierdzenie-lub-uzgodnienie-projketu-organizacji-ruchu(1).docxzatwierdzenie-projektow-stalej-i-czasowej-organizacji-ruchu-na-drodze-powiatowej-lub-gminnej(1).docxwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-grogi-publicznej-materialy-wyborcze.docwniosek-o-uzgodnienie-lokalizacji-budowy-remontu-ogrodzenia.docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanej-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego(1).docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym.docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-przedluzenie-zezwolenia-na-umieszczenie-reklamy-w-pasie-drogowym.docwniosek-o-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-urzadzen-obcych-przedmiotow-i-materialow-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego.doczgloszenie-awaryjnego-zajecia-pasa-drogowego(1).docwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-przebudowe-zjazdu-z-drogi-powiatowej(1).doc