Wydział Geodezji

instrukcja-obslugi-internetowych-narad-koordynacyjnych.pdfo-wiadczenie-o-zrzeczeniu-si-prawa-do-wniesienia-odwo-ania.pdfo-wiadczenie.pdfuzupe-nianie-zg-oszonych-wcze-niej-prac-geodezyjnych-zg-3.xlsuzupelnienie-zgloszonych-wczesniej-prac-geodezyjnych-zg-3-.pdfwniosek-dotycz-cy-przeprowadzania-narad-koordynacyjnych-za-pomoc-rodk-w-komunikacji-elektronicznej.docwniosek-o-ograniczenie-sposobu-korzystania-z-nieruchomo-ci-w-trybie-art.-124-ustawy-o-gospodarce-nieruchomo-ciami.docxwniosek-o-udost-pnienie-innych-materia-w-p7.pdfwniosek-o-udost-pnienie-innych-materia-w-p7.xlswniosek-o-udost-pnienie-mapy-zasadniczej-lub-mapy-ewidencji-grunt-w.pdfwniosek-o-udost-pnienie-mapy-zasadniczej-lub-mapy-ewidencji-grunt-w.xlswniosek-o-udost-pnienie-materia-w-pzgik-p.pdfwniosek-o-udost-pnienie-materia-w-pzgik-p.xlswniosek-o-udost-pnienie-nieruchomo-ci-skarbu-pa-stwa.docxwniosek-o-udost-pnienie-raport-w-tworzonych-na-podstawie-bazy-danych-egib-p6-.pdfwniosek-o-udost-pnienie-raport-w-tworzonych-na-podstawie-bazy-danych-egib-p6.xlswniosek-o-udost-pnienie-zbioru-danych-bazy-danych-ewidencji-grunt-w-i-budynk-w-egib-w-postaci-elektronicznej-p2-.pdfwniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego-egib.xlswniosek-o-zwrot-wywlaszczonej-nieruchomosci(2).docxwniosek-udostepnienie-nieruchomosci-w-celu-wykonania-m.in.-konserwacji-remontu-w-trybie-art.-124b-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami(3).docwniosek-o-przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci(3).docxwniosek-rekultywacja-gruntow(3).docxwniosek-klasyfikacja-gleboznawcza(3).docxwniosek-wylaczenie-gruntow-rolnych-z-produkcji-rolniczej(2).docxwniosek-zwrot-dzialki-dozywotniego-uzytkowania(3).docxwniosek-zwrot-dzialki-siedliskowej(2).docxwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-posiadaniu-gospodarstwa-rolnego.pdfwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-uwlaszczeniu-dzialki.pdfwniosek-o-zalo-znie-konta-w-serwisie-geoportal-dla-rzeczoznawcy-majatkowego-.docwniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-geoportal-dla-komornika-sadowego.docwniosek-o-zalozenie-konta-w-serwisie-geoportal-dla-wykonawcy-prac-geodezyjnych-.docosnowa-geodezyjna-powiatu-1815.zipwniosek-o-udostepnienie-rejestru-cen-nieruchomosci-p5.xlsxwniosek-o-udostepnienie-rejestru-cen-nieruchomosci-p5.pdfwniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego-egib-1.pdfzgloszenie-zmian-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow.docxzgloszenie-zmian-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf