Wydział Ochrony Środowiska

Do wniosku o wydanie zaświadczenia  należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Ropczycach ul. Krisego 1, w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach lub przelewem na konto o nr: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610.

Do wniosku o wydanie duplikatu karty wędkarskiej należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł. Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 lub przelewem na konto : 57 9171 0004 0009 8850 2000 0030.