Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Urodzony w 1975 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Aktywność samorządową rozpoczął w 2002 roku, obejmując mandat radnego Rady Miejskiej w Ropczycach, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Od 2014 roku Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Oprócz działalności samorządowej aktywnie udziela się w różnych organizacjach, m. in.: jest prezesem  OSP w Gnojnicy Woli, członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, sekretarz klubu sportowego LUKS "Syrena" Gnojnica Wola. W styczniu 2022 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP.
W latach 2010, 2015 i 2023 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną, Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną oraz Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną, w 2014 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Dwukrotnie uhonorowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów za zasługi patriotyczne (w 2015 i 2019). W 2019 roku otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.
Kierując pracami Zarządu przykłada wagę do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. Wspiera kultywowanie rodzimych tradycji, jak również chętnie i skutecznie nawiązuje współpracę na zewnątrz. Wspiera młode talenty z terenu powiatu, finansuje imprezy sportowe i kulturalne oraz propaguje postawy proekologiczne. Promuje walory architektoniczno-krajobrazowe powiatu i buduje jego silną markę.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Związany z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, w którym jego rodzina zamieszkuje od wielu pokoleń. Czas wolny najchętniej spędza z najbliższymi. Można go spotkać w miejscach, gdzie realizowane są powiatowe inwestycje - lubi okiem gospodarza przyglądać się postępowi prac. Bardzo lubi kontakt z naturą, jego hobby to zbieranie grzybów.

Uważam się za człowieka otwartego i pomocnego, ale także upartego negocjatora gotowego do dialogu, poszukującego kompromisu, ale też twardo stąpającego po ziemi realistę; człowieka ze spokojem wewnętrznym i dużą życzliwością wobec ludzi”.

Pokój nr 313, II piętro
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
tel. 17 22 28 900 - Sekretariat
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
wdarlak@spropczyce.pl