Dofinansowania z PFRON

•    Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – druki i wnioski

www: https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/19-dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze.html

•    Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – druki i wnioski

www: https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/22-dofinansowanie-do-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny.html

•    Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się – druki i wnioski

www: https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/17-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie.html

•    Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – druki i wnioski

www: https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/16-dofinansowanie-likwidacji-barier-architektonicznych.html

•    Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych – druki i wnioski

www: https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/18-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-technicznych.html

•    Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – druki i wnioski

www:http://https://pcpr-ropczyce.pl/index.php/pobierz-plik/category/20-dofinansowanie-do-uczestnictwa-w-turnusie-rehabilitacyjnym.html