Nazwa usługi/formy wsparcia:
Wsparcie zdrowia psychicznego

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
    www: https://zozropczyce.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego/
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach
  • Doradztwo psychologiczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie