Wsparcie Zdrowia Psychicznego

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, www: https://zozropczyce.pl/index.php/psychiatria-i-leczenie-uzaleznien
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach
3. Doradztwo psychologiczne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie