baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej

W środę, 8 czerwca  2011 roku w Centrum Kultury w Ropczycach  odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej pod hasłem „Z piosenką harcerską przez 100-lecie”.
Wzięło w nim udział 10 drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych. Konkurs przeprowadzono w następujących kategoriach: Gromady Zuchowe, Drużyny Harcerskie, Starszoharcerskie, Wędrownicze i Wielopoziomowe. W sali widowiskowej rozbrzmiewały nuty  piosenek harcerskich, turystycznych i patriotycznych.
Organizatorem konkursu była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ropczycach.
Honorowy patronat nad Festiwalem objęli Poseł na Sejm RP Wiesław Rygiel, Starosta Stanisław Ziemiński oraz Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Nagrody ufundowali: Gmina Ropczyce, Starostwo Powiatowe, Sϋdzucker Polska S.A.
Występy zespołów oceniane były przez jury powołane przez organizatorów.
W kategorii Gromady Zuchowe na I miejscu uplasowała się Gromada Zuchowa „Wesołe niedźwiadki”, działająca przy ZS w Niedźwiadzie Dolnej pod opieką druhny Agnieszki PrzywaryMoniki Daniec z piosenkami „Chociaż mamy mało lat” i „ Zuchowe gromady”.
W kategorii Drużyny Wędrownicze I miejsce zajęła I Drużyna Wędrownicza działająca przy Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach pod opieką Pani Sylwii Panek z piosenkami „Biały krzyż” i „Zostanie tyle gór”.
W kategorii Drużyny Wielopoziomowe I miejsce zdobyła 22 Drużyna Wielopoziomowa działająca przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej pod opieką Pani Moniki Miąso. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Stanisław Wośko. Harcerze wykonali dwa utwory: „Jak dobrze nam zdobywać góry” i „Pieśń XXIX”.
W kategorii Drużyny Starszoharcerskie I miejsce zajęła 12 Drużyna Harcerska „Wagabunda” działająca przy Zespole Szkół w Ostrowie pod popieką Pani Grażyny Ferfeckiej z piosenkami „Krajka”” i „Bieszczady”.
W kategorii Drużyny Harcerskie na I miejscu uplasowała się Próbna Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej pod opieką Pana Stanisława Wośko z piosenkami „Ballada rajdowa”, „Ja mam tylko jeden świat”.
II miejsce zajęła 8 Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach pod opieką Pana Arkadiusza Zygmunta z piosenkami „Ballada rajdowa”, „Bieszczady”.
Koncert uświetniły występy przedszkolaków. Barwne stroje wykonawców, pełna energii choreografia zachwyciła publiczność zgromadzoną w Centrum Kultury.
Festiwal stwarza możliwość przeniesienia się w świat niezwykłych przeżyć kulturalnych, krzewienia bogatej tradycji, jak i integracji środowiska harcerskiego.
Propagowanie tradycji harcerskiego śpiewu kształci niezwykle cenne zachowania: pewność siebie, odwagę w kontaktach interpersonalnych i wiarę we własne możliwości.
Na uznanie zasługuje wysoki poziom umiejętności młodych wokalistów. Dowodzi tego nie tylko świetna zabawa, którą wykonawcy zapewnili licznie zgromadzonym widzom, ale przede wszystkim, przyznanie wielu nagród i wyróżnień.
     
 
   

     
     

     
     

   
   

     
     
     
     

     
     

Autor: MS, ML
Opublikowano: 09-06-2011 Drukuj