Podsumowanie Konkursu Plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2023”

12 grudnia 2023 roku, godz. 14:46

We wtorek, 12 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2023” połączone z wręczeniem nagród dla laureatów, które zostały współfinansowane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

Z około setki prac nadesłanych przez uczniów w wieku od 6 do 15 lat, dziewięć wzięło udział w dalszym etapie konkursu, już na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Celem akcji jest popularyzowanie wśród młodego pokolenia bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku. Tematyka prac konkursowych dotyczyła propagowania bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia podczas okresu wakacyjnego.

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk: Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Witolda Darłaka oraz Komendanta KPP w Ropczycach – Romana Zawiślaka.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!