Załatw sprawę w urzędzie

Telefony w Urzędzie

 • Sekretariat - II piętro - tel. 17 22 28 901, fax. 17 22 28 571
 • Sekretarz Powiatu - II piętro -  tel. 17 22 28 909
 • Wydział Organizacyjni i Kadr - II piętro - tel. 17 22 28 918, 17 2228 974, 17 202 28 950, 17 22 28 919 (Dyrektor Wydziału)
 • Wydział Finansowy - II piętro- tel. 17 784 25 20,17 22 28 906, 17 784 25 17
 • Wydział Komunikacji i Transportu - I piętro - tel. 17 22 28 927 (prawa jazdy), 17 22 28 929 (rejestracjapojazdów), 17 22 16 231 (Sędziszów Małopolski), 17 22 28 928 (Dyrektor Wydziału)
 • Wydział Dróg Powiatowych - Parter - tel. 17 22 28 931, 17 22 28 922, 17 22 28 923, 17 22 28 549, 17 22 28 549 (Dyrektor Wydziału) 
 • Wydział Ochrony Środowiska - I piętro - tel. 17 22 28 932, 17 22 28 933, 17 22 28 934, 17 22 28 934 (Dyrektor Wydziału)
 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - I piętro - tel. 17 22 28 935, 17 22 28 937, 17 22 28 936, 17 22 28 938 (Dyrektor Wydziału)
 • Wydział Geodezji - parter - tel.:
  17 22 28 115 (Dyrektor),
  1722 28 970 (Z-ca Dyrektora)
  17 22 28 967 (Referat Gospodarki Nieruchomościami),
  17 22 28 964 (Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
  17 22 28 970 (Referat Ewidencji Gruntów i Budynków)
  17 22 16 811 (Biuro Geodezji w  Sędziszowie Małopolskim)
 • Wydział Inwestycji i Zamówien Publicznych - I piętro - tel. 17 22 28 966, 17 22 28 942, 17 22 28 153, 17 22 28 902 (Dyrektor Wydziału)
 • Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych - II piętro - tel.17 78 42 512, 17 22 28 907, 17 22 28 908 (Dyrektor Wydziału)
 • Referat Gospodarczy - I piętro - tel. 17 22 28 930, 17 22 28 971, 17 22 28 767 (Kierownik Referatu)
 • Referat Promocji i Sportu -II piętro - tel. 17 22 28 903, 17 78 42 518, 17 78 42 519 (Kierownik Referatu)
 • Referat do spraw Obronnych  i Zarządzania Kryzysowego - I piętro - tel. 17 22 28 925, Fax. 17 22 28 914 
 • Biuro Informatyczne - Parter - tel. 17 22 28 969
 • Biuro Geodezji w  Sędziszowie Małopolskim - tel. 17 22 16 811
 • Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu - II piętro- tel. 17 22 28 920
 • Kancelaria Ogólna - I piętro - tel. 17 22 28 915
 • Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Zdrowia - II piętro - tel. 17 78 42 513
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - II piętro - tel. 17 22 28 909
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - I piętro - tel. 17 22 28 939, 17 22 28 940, 17 22 28 941,