O powiecie

MIEJSCE, W KTÓRYM CHCESZ ŻYĆ

MIEJSCE, DO KTÓREGO PRAGNIESZ WRACAĆ…

Powiat Ropczycko-Sędziszowski położony jest w zachodnio-środkowej części województwa Podkarpackiego. Graniczy z powiatami rzeszowskim, dębickim,  mieleckim, kolbuszowskim i strzyżowskim. Zamieszkiwany jest przez ponad 74 tys. osób i zajmuje powierzchnię 549 km2.  Strukturę terytorialną powiatu tworzy pięć gmin: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie, Ostrów i Iwierzyce.  Siedzibą Powiatu jest miasto Ropczyce, stanowiące jedno z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski.
Przez teren Powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne biegnące z zachodu na wschód Polski, stanowiące istotny element infrastruktury tranzytowej kraju:  autostrada A4, droga krajowa nr 94, linia kolejowa E30 z Krakowa przez Rzeszów do przejścia granicznego  z Ukrainą w Medyce. Atrakcyjność doskonałej lokalizacji podkreśla również dostępność do Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oddalonego o ok. 40 km.  Tworzy to szczególnie atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców i nowych inwestorów. W związku z tym powstała specjalna podstrefa ekonomiczna na terenie miast Ropczyce i Sędziszów  Małopolski, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład „Doliny Lotniczej”. Na obszarze Powiatu działa blisko 4000 podmiotów gospodarczych. Są to firmy handlowe, budowlane, transportowe i produkcyjne. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, dogodne połączenia komunikacyjne, infrastrukturę, zaplecze materiałowe i produkcyjne, lokalne firmy są atrakcyjnym partnerem dla Inwestorów.

Ziemia Ropczycko-Sędziszowska to obszar o pięknym krajobrazie, pełen klimatycznych zakątków i cennych przyrodniczo miejsc. Naturalną osłonę naszego regionu tworzy duży kompleks leśny. Swoimi wyjątkowymi walorami Powiat oferuje doskonałe warunki do wypoczynku, rozwoju turystyki i rekreacji. Ciekawe budowle, zabytki, obiekty sakralne  o niepowtarzalnym klimacie zachwycą najbardziej doświadczonych obieżyświatów. 
Urozmaicona  kultura i zwyczaje naszego regionu widoczne są  m.in. dzięki  działalności lokalnych grup, zespołów i kół gospodyń wiejskich.  Produkty tradycyjne, miejscowe wyroby rzemieślnicze, specjały kuchni lokalnej, barwne rękodzieło, to  unikatowe towary o wysokiej  jakości, nawiązujące do tradycji i kultury regionu ropczycko-sędziszowskiego, tworzące  pierwiastek lokalnego patriotyzmu.
Zapraszamy do pełnej niezapomnianych wrażeń  podróży po naszej Małej Ojczyźnie, która mamy nadzieję sprawi Państwu wiele radości , a także będzie źródłem wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego Powiatu.