Regulamin i schemat struktury organizacyjnej

Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr CCXLII/1540/2023
Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 13 lipca 2023 roku