Zarząd Powiatu

W skład Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wchodzą:
Piotr Kapusta - Starosta Powiatu
Jacek Róg - Wicestarosta
Andrzej Bączkowski - Członek Zarządu
Sławomir Bezara - Członek Zarządu
Józef Drozd - Członek Zarządu

Starosta Powiatu - Piotr Kapusta
Starosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 12.00
w budynku Starostwa, ul. Konopnickiej 5, pok. 313
Kontakt telefoniczny: tel. 17 22 28 900 - Sekretariat

Wicestarosta Powiatu - Jacek Róg
Wicestarosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w czwartki od godz. 10.00 do godz. 14.00
w budynku Starostwa, ul. Konopnickiej 5, pok. 315
Kontakt telefoniczny: tel. 17 22 28 900 - Sekretariat