Rozstrzygnięcie konkursu „Nauczyciel, pedagog, wychowawca roku szkolnego 2023/2024 powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.

16 czerwca 2023 roku, godz. 15:02

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach, z udziałem dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, opiekunów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Podczas konferencji nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Nauczyciel, pedagog, wychowawca roku szkolnego 2022/2023 powiatu ropczycko-sędziszowskiego”. Statuetki w imieniu samorządu powiatu wręczył Pan Andrzej Baczkowski – Członek Zarządu Powiatu wraz z Panią Agnieszka Nazimek – Dyrektor Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej.  W V edycji konkursu statuetki otrzymali:

Pani Marta Zub – nauczycielka Przedszkola „Pod Buczyną” w Górze Ropczyckiej

Pani Katarzyna Żurek – pedagog w Szkole Podstawowej nr 3 w Ropczycach

Pani Agnieszka Rymut – pedagog w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

Pani Agnieszka Rolek – wychowawca w internacie w SOSW w Ropczycach

Podczas konferencji prelekcję na temat „Modelu Współpracy Międzysektorowej oraz podniesienia efektywności  wsparcia udzielanego dzieciom i ich rodzinom na poziomie lokalnym” wygłosiła Pani Sylwia Borowska- koordynator współpracy międzysektorowej w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Nadchodzące wydarzenia

niedziela,
14 kwietnia 2024 r.

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski