Spotkanie inicjujące współpracę w ramach Sieci Wsparcia Międzysektorowego

8 marca 2023 roku, godz. 11:05

7 marca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i podmiotów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, działających w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także edukacji. Poświęcone było budowaniu lokalnej sieci wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin. Stworzenie i koordynacja modelu wsparcia międzysektorowego to jedno z głównych działań prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski w ramach zadania realizowanego w wspólnie z Uniwersytetem Śląskim pod nazwą „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.  Spotkanie rozpoczął Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, który zaprosił uczestników do współdziałania przy tworzeniu lokalnej sieci wsparcia międzysektorowego na rzecz dzieci, uczniów i rodzin z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Następnie Pani Sylwia Borowska przybliżyła wszystkim zebranym tematykę wypracowania i wdrożenia  modelu wsparcia międzysektorowego, w tym zasady współpracy i przystępowania do lokalnej sieci wsparcia,  a także planowane formy promocji i upowszechniania informacji o usługach i rodzajach wsparcia rodzin realizowanych przez różne podmioty. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pani Dorota Bieszcz - Daniluk oraz koordynatorki badań dzieci i uczniów– Pani Agnieszka Rolek i Patrycja Barnak przedstawiły dotychczasowe działania podejmowane w ramach projektu, związane z analizą potrzeb i udzielaniem wsparcia konkretnym rodzinom. Podczas spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca różnych aspektów współpracy międzyinstytucjonalnej oraz poszczególnych form pomocy świadczonych dzieciom i młodzieży szkolnej, w tym programów i projektów realizowanych przez podmioty z obszaru pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Uczestnicy wyrazili swoje opinie i własne propozycje w temacie  budowania lokalnej sieci współpracy, w tym tworzenia strony internetowej zawierającej kompleksowe, zintegrowane informacje dotyczące wsparcia dzieci i rodzin.

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu dyrektorom, kierownikom i pozostałym przedstawicielom instytucji i podmiotów z wszystkich gmin powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a tym samym za  zainteresowanie tematyką budowania lokalnego partnerstwa w zakresie kompleksowego i skoordynowanego wsparcia na rzecz rodzin mieszkających na terenie powiatu.

„Zadanie „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki”