Zasady przyznawania Patronatu

Patronat honorowy to wyróżnienie, podkreślające rangę przedsięwzięć, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do:

  • promocji powiatu w województwie, kraju i na świecie,
  • zachowania i popularyzowania historycznego dziedzictwa lub współczesnych osiągnięć mieszkańców powiatu,
  • twórczego rozwijania inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, umacniania lokalnych więzi wspólnotowych i solidaryzmu społecznego, poprawy jakości życia i wzmacniania potencjału ekonomicznego regionu.

 

Wniosek o Patronat Honorowy oraz Zarządzenie